מדרג ג

מדרג ג לדגמים הבאים:
90 LGD405
G-PAD LGV400 E7

ביטוח זה אינו אחריות היצרן המוצעת בשירות לטיפול בעיית האתחול שאירעה בחלק ממכשירי G4.

אנא רשום את דגם המכשיר ב"הערות"

לרכישה

29 ₪ לחודש